Międzywojewódzki Konkurs Fryzjerski 1997

Pokaz w 1997 w którym wzięła udział Dorota Słupek.

 Powrót